Nổi BậtPango Book | Kênh tương tác chủ đạo - The Master Channel Tập 1Xem Thêm

Kết nối khách hàng với nhân viên đã từng tương tác hoặc với cửa hàng gần nhất

Khách hàng có thể tìm & tương tác với nhân viên bán hàng đã phục vụ khách hàng trước đó, hoặc tìm được cửa hàng gần nhất thông qua “Master Channel”.
Kết nối khách hàng với nhân viên đã từng tương tác hoặc với cửa hàng gần nhất.

Khách hàng có thể tìm & tương tác với nhân viên bán hàng đã phục vụ khách hàng trước đó, hoặc tìm được cửa hàng gần nhất.

Báo cáo:

  • Tần suất truy vấn cửa hàng/nhân viên theo nguồn

Share this article

Related Usecase

Thu thập dữ liệu, phân khúc và triển khai các chiến dịch Marketing Automation
Master Channel
Customer Service
Xây dựng kịch bản up-sell và cross-sell cho khách hàng cũ/ hiện tại và đo lường hiệu quả
Master Channel
Digital Messaging
Kịch bản tự động nhắn cho các khách hàng bỏ quên giỏ hàng trên eCom và chưa mua hàng ở bất kỳ kênh nào, nhắc khách hàng quay lại checkout hoặc đến cửa hàng mua hàng với PangoCDP.
Master Channel
Digital Messaging
Lắng nghe phản hồi của khách hàng để cải thiện dịch vụ. PangoCDP giúp tự động gửi khảo sát ngay sau khi khách hàng vừa hoàn tất đơn hàng ở cửa hàng hoặc eCom.
Master Channel
Feedback & Surveys
Data Collection