Nổi BậtVoucher drop – Chiến lược nào để doanh số bán lẻ “reach the top”?Xem Thêm

Hợp Tác với PangoCDP

Cùng nhau, chúng ta có thể giúp cho những thương hiệu phát triển toàn diện. Hãy trở thành Đối tác của PangoCDP. Tiếp cận các dịch vụ, công nghệ và dữ liệu để mở rộng việc kinh doanh của mình, đồng thời giúp đỡ người khác phát triển.
PangoCDP • Just another WordPress site

Giá trị chúng tôi mang lại cho đối tác

PangoCDP hợp tác với các Agency, Nhà tích hợp hệ thống, Cty tư vấn,… và những người có ảnh hưởng hàng đầu để cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh và tích hợp dựa trên dữ liệu khách hàng. Mỗi quan hệ đối tác phản ánh sự tuân thủ và tiêu chuẩn của PangoCDP, mức độ chuyên sâu về chuyên môn kỹ thuật, đào tạo và chứng nhận cũng như khoản đầu tư kinh doanh của đối tác. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đối tác của mình dựa trên sự tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau.

PangoCDP • Nền tảng thống nhất dữ liệu khách hàng
Hỗ trợ tư vấn chiến lược kinh doanh, công nghệ, bán hàng, marketing, dịch vụ khách hàng.
PangoCDP • Nền tảng thống nhất dữ liệu khách hàng
Hỗ trợ triển khai công nghệ tích hợp CRM, hệ thống hay dịch vụ CNTT.
PangoCDP • Nền tảng thống nhất dữ liệu khách hàng
Tham gia vào quá trình xây dựng các dịch vụ marketing, bán hàng hoặc dịch vụ khách hàng.
PangoCDP • Just another WordPress site

Các đối tác nói gì về chúng tôi?

Với những nét tương đồng trong giá trị cốt lõi được phát triển bởi hai bên, VietGuys đã kết hợp, áp dụng và phân phối mô hình giải pháp công nghệ của PangoCDP nhằm nâng cấp các dịch vụ gửi tin lên một chiến lược tiếp cận và chăm sóc khách hàng toàn diện mang tên Master Channel - How to Build and Warm. Đây là sự thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trên nhiều phương diện, nâng tầm uy tín của cả hai công ty và góp phần giúp khách hàng Doanh nghiệp phát triển bền vững dựa trên định hướng dữ liệu trong tương lai.
Ms. Dinh Mong Kha
CEO VietGuys
PangoCDP • Just another WordPress site

Trở thành đối tác của PangoCDP