Nổi BậtLevel up your business with Gamifying the Master ChannelXem Thêm
Tuyển dụng

Cùng phát triển. Cùng vươn xa

Một trong những thành tựu đáng tự hào nhất của chúng tôi là may mắn thu hút, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên và trở thành một trong những người dẫn đầu thị trường. PangoCDP luôn tìm kiếm những người sáng tạo để cải tiến và thúc đẩy những ý tưởng mới.
PangoCDP • Just another WordPress site
Các vị trí tuyển dụng

Khám phá cơ hội nghề nghiệp

Chúng tôi tin vào việc xây dựng kết nối giữa con người và công nghệ. Điều đó sẽ không dễ dàng, nhưng chúng tôi đang xây dựng đội ngũ để biến điều đó thành có thể. Bạn đã sẵn sàng để thay đổi?
Phát triển các cơ hội kinh doanh mới với khách hàng hiện tại và/xác định các cơ hội kinh doanh mới.
Hồ Chí Minh
Full-time
Thực hiện cài đặt + triển khai PangoCDP (setup không code). Đảm bảo việc đồng bộ data giữa hệ thống PangoCDP với các hệ thống khác trong doanh nghiệp.
Hồ Chí Minh
Full-time
HR Generalist chịu trách nhiệm HR (60%) và Admin (40%)
Hồ Chí Minh
Full-time

Khám Phá Giá Trị
Phát Triển của PangoCDP