Nổi BậtĐã có Tập 2 | Sách Kênh tương tác chủ đạo The Master ChannelXem Thêm
Tuyển dụng

Cùng phát triển. Cùng vươn xa

Một trong những thành tựu đáng tự hào nhất của chúng tôi là may mắn thu hút, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên và trở thành một trong những người dẫn đầu thị trường. PangoCDP luôn tìm kiếm những người sáng tạo để cải tiến và thúc đẩy những ý tưởng mới.
PangoCDP • Build and Warm the Master Channel
Các vị trí tuyển dụng

Khám phá cơ hội nghề nghiệp

Chúng tôi tin vào việc xây dựng kết nối giữa con người và công nghệ. Điều đó sẽ không dễ dàng, nhưng chúng tôi đang xây dựng đội ngũ để biến điều đó thành có thể. Bạn đã sẵn sàng để thay đổi?
Phối hợp với các thành viên trong team để thiết kế và quản lý hình ảnh, các chiến dịch Marketing cũng như lên ý tưởng, phân cảnh, kế hoạch và bố cục cho các dự án video.
Thành phố Hồ Chí Minh
Full-time
Marketing
70% Xây dựng và triển khai nội dung trên các kênh, 30% Hỗ trợ các công tác truyền thông trong team marketing & Khác.
Thành phố Hồ Chí Minh
Full-time
Operation
Operation Manager đòi hỏi kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ, khả năng quản lý dự án và kiến thức vững về quản lý sản phẩm và dịch vụ.
Thành phố Hồ Chí Minh
Full-time
Client Success
Chịu trách nhiệm tìm kiếm, phát triển và quản lý các quan hệ đối tác chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao vị thế của PangoCDP trên thị trường.
Hồ Chí Minh
Full-time
Tham gia phát triển Zalo Mini App sử dụng ReactJS và component có khả năng dùng lại cao.
Thành phố Hồ Chí Minh
Full-time
Client Success
Client Management - Campaign Management
Hồ Chí Minh
Full-time
50% - Xây dựng & phát triển dự án/ khách hàng. 50% - Project Management
Thành phố Hồ Chí Minh
Full-time
Sales Planning - Sales Execution - Sales Process optimization
Hồ Chí Minh
Full-time
Client Success
Vị trí này đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về việc lên kế hoạch chi tiết để giải quyết các thách thức kinh doanh của Nhãn hàng, nắm bắt được hành vi đối tượng người dùng và đề xuất phương án.
Hồ Chí Minh
Full-time
PangoCDP tuyển dụng vị trí Business Analyst cum PM
Hồ Chí Minh
Full-time

Khám Phá Giá Trị
Phát Triển của PangoCDP