Nổi BậtEvent | Build and Warm the Master Channel - Season 5: Online to Offline Interactive ExhibitionXem Thêm
Tuyển dụng

Cùng phát triển. Cùng vươn xa

Một trong những thành tựu đáng tự hào nhất của chúng tôi là may mắn thu hút, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên và trở thành một trong những người dẫn đầu thị trường. PangoCDP luôn tìm kiếm những người sáng tạo để cải tiến và thúc đẩy những ý tưởng mới.
PangoCDP • Build and Warm the Master Channel
Các vị trí tuyển dụng

Khám phá cơ hội nghề nghiệp

Chúng tôi tin vào việc xây dựng kết nối giữa con người và công nghệ. Điều đó sẽ không dễ dàng, nhưng chúng tôi đang xây dựng đội ngũ để biến điều đó thành có thể. Bạn đã sẵn sàng để thay đổi?
70% AM (Account Management) và 30% Solution
Hồ Chí Minh
Full-time
Xây dựng kế hoạch kiểm thử, dữ liệu kiểm thử dựa trên mô tả sản phẩm. Thực hiện kiểm thử phần mềm trên Website hoặc Mobile App: Functional Testing, UI Testing, API Testing,…
Hồ Chí Minh
Full-time

Khám Phá Giá Trị
Phát Triển của PangoCDP