Nổi BậtPango Book | Kênh tương tác chủ đạo - The Master Channel Tập 1Xem Thêm

Báo cáo thống kê khách hàng từ các kênh quảng cáo, về website sau đó mua hàng (O2O)

Theo dõi hành trình của khách hàng từ website trực tuyến đến khi họ mua hàng tại cửa hàng ngoại tuyến (O2O)
PangoCDP • Nền tảng thống nhất dữ liệu khách hàng

PangoCDP tập hợp toàn bộ dữ liệu tương tác online và dữ liệu mua hàng offline, cung cấp báo cáo hiệu quả chiến dịch Online to Offline (O2O).

Báo cáo O2O: Doanh số offline từ kênh quảng cáo nào mang lại

Share this article

Related Usecase

PG/Outlet mời người tiêu dùng tham gia CTKM hay Mini Game đổi thưởng tại chỗ. PangoCDP giúp vận hành chiến dịch Mini Game hiệu quả và tự động hóa 100%.
Master Channel
Customer Service
PangoCDP giúp tăng tỷ lệ “active member” nhờ tự động gửi các thông điệp nhắc nhở khách hàng “sắp thăng hạng” hay sắp hết hạn “điểm tích lũy”.
Master Channel
Loyalty
PangoCDP giúp các doanh nghiệp FMCG tạo được kênh tương tác “Master Channel” với khách hàng. Biến những người dùng mẫu thử thành khách hàng trung thành với các trải nghiệm hấp dẫn.
Master Channel
Data Collection
Mời khách hàng tiềm năng tham gia CTKM hay Quà tặng đổi thưởng tại các event. PangCDP giúp các doanh nghiệp Bất động sản/ Ô tô tạo được kênh tương tác “Master Channel” với khách hàng
Master Channel
Data Collection