Nổi BậtPango Book | Kênh tương tác chủ đạo - The Master Channel Tập 1Xem Thêm

Lead Nurturing

Thu thập dữ liệu, phân khúc và triển khai các chiến dịch tiếp thị tự động hóa
PangoCDP • Nền tảng thống nhất dữ liệu khách hàng

Campaign format

  • Thu thập dữ liệu data tương tác, phản hồi của khách hàng từ các nguồn.
  • Segment tệp khách hàng theo mức độ tiềm năng, hành vi tương tác và phản hồi từ khách hàng.
  • Suggest telesales chăm sóc theo tương tác của khách hàng (CRM)
  • Marketing automation cho các kịch bản chăm sóc, tương tác: Giới thiệu sản phẩm liên quan đến từng nhóm / Cập nhật và educate …

Báo cáo:

  • Tỷ lệ chuyển đổi
  • Tỷ lệ tương tác
  • Doanh số

Share this article

Related Usecase

PangoCDP giúp tăng tỷ lệ “active member” nhờ tự động gửi các thông điệp nhắc nhở khách hàng “sắp thăng hạng” hay sắp hết hạn “điểm tích lũy”.
Master Channel
Loyalty
Xây dựng kịch bản up-sell và cross-sell cho khách hàng cũ/ hiện tại và đo lường hiệu quả
Master Channel
Digital Messaging
PG/Outlet mời người tiêu dùng tham gia CTKM hay Mini Game đổi thưởng tại chỗ. PangoCDP giúp vận hành chiến dịch Mini Game hiệu quả và tự động hóa 100%.
Master Channel
Customer Service
Gamifying the Master Channel xóa nhòa khoảng cách giữa quảng cáo và giải trí giúp doanh nghiệp gia tăng tương tác với khách hàng từ đó thúc đẩy doanh số hiệu quả.
Master Channel