Nổi BậtĐã có Tập 2 | Sách Kênh tương tác chủ đạo The Master ChannelXem Thêm

Lead Nurturing

Thu thập dữ liệu, phân khúc và triển khai các chiến dịch tiếp thị tự động hóa
PangoCDP • Nền tảng thống nhất dữ liệu khách hàng

Campaign format

  • Thu thập dữ liệu data tương tác, phản hồi của khách hàng từ các nguồn.
  • Segment tệp khách hàng theo mức độ tiềm năng, hành vi tương tác và phản hồi từ khách hàng.
  • Suggest telesales chăm sóc theo tương tác của khách hàng (CRM)
  • Marketing automation cho các kịch bản chăm sóc, tương tác: Giới thiệu sản phẩm liên quan đến từng nhóm / Cập nhật và educate …

Báo cáo:

  • Tỷ lệ chuyển đổi
  • Tỷ lệ tương tác
  • Doanh số

Share this article

Related Usecase

Mời khách hàng tiềm năng tham gia CTKM hay Quà tặng đổi thưởng tại các event. PangCDP giúp các doanh nghiệp Bất động sản/ Ô tô tạo được kênh tương tác “Master Channel” với khách hàng
Master Channel
Data Collection
Kịch bản tự động nhắn cho các khách hàng bỏ quên giỏ hàng trên eCom và chưa mua hàng ở bất kỳ kênh nào, nhắc khách hàng quay lại checkout hoặc đến cửa hàng mua hàng với PangoCDP.
Master Channel
Digital Messaging
PangoCDP giúp tăng tỷ lệ “active member” nhờ tự động gửi các thông điệp nhắc nhở khách hàng “sắp thăng hạng” hay sắp hết hạn “điểm tích lũy”.
Master Channel
Loyalty
Lắng nghe phản hồi của khách hàng để cải thiện dịch vụ. PangoCDP giúp tự động gửi khảo sát ngay sau khi khách hàng vừa hoàn tất đơn hàng ở cửa hàng hoặc eCom.
Master Channel
Feedback & Surveys
Data Collection