Nổi BậtPango Book | Kênh tương tác chủ đạo - The Master Channel Tập 1Xem Thêm

Tích tem đổi quà

Tự động hóa việc chuyển đổi tem thành quà tặng và giúp khách hàng tìm địa điểm đổi quà với PangoCDP thông qua kênh Zalo OA, thúc đẩy sử dụng và đo lường hiệu quả chiến dịch.
PangoCDP • Just another WordPress site

Campaign format (1-3 tháng)

  • Sau khi mua hàng, người tiêu dùng có thể cào & quét mã QR trên sản phẩm để thu thập tem.
  • Tự động hóa việc chuyển đổi tem thành quà tặng và giúp khách hàng tìm địa điểm có thể đổi quà.
  • PG/ Outlet quét và xác nhận voucher để đổi quà cho khách hàng

Báo cáo:

  • Thống kế số lượng tem phát hành và tem đổi quà
  • Số lượng quà tặng được phát bởi PG/ Outlet

Share this article

Related Usecase

Gửi tin nhắn kèm voucher khách hàng cá nhân hoá và tự động hoá với PangoCDP. Nhắc khách hàng sử dụng và dõi theo nếu khách hàng sử dụng.
Master Channel
Loyalty
Customer Service
Tự động hóa việc chuyển đổi tem thành quà tặng và giúp khách hàng tìm địa điểm đổi quà với PangoCDP thông qua kênh Zalo OA, thúc đẩy sử dụng và đo lường hiệu quả chiến dịch.
Master Channel
Customer Service
Thu thập dữ liệu, phân khúc và triển khai các chiến dịch Marketing Automation
Master Channel
Customer Service
PangoCDP giúp tăng tỷ lệ “active member” nhờ tự động gửi các thông điệp nhắc nhở khách hàng “sắp thăng hạng” hay sắp hết hạn “điểm tích lũy”.
Master Channel
Loyalty