Nổi BậtĐã có Tập 2 | Sách Kênh tương tác chủ đạo The Master ChannelXem Thêm

Tích tem đổi quà

Tự động hóa việc chuyển đổi tem thành quà tặng và giúp khách hàng tìm địa điểm đổi quà với PangoCDP thông qua kênh Zalo OA, thúc đẩy sử dụng và đo lường hiệu quả chiến dịch.
PangoCDP • Just another WordPress site

Campaign format (1-3 tháng)

  • Sau khi mua hàng, người tiêu dùng có thể cào & quét mã QR trên sản phẩm để thu thập tem.
  • Tự động hóa việc chuyển đổi tem thành quà tặng và giúp khách hàng tìm địa điểm có thể đổi quà.
  • PG/ Outlet quét và xác nhận voucher để đổi quà cho khách hàng

Báo cáo:

  • Thống kế số lượng tem phát hành và tem đổi quà
  • Số lượng quà tặng được phát bởi PG/ Outlet

Share this article

Related Usecase

Mời khách hàng tiềm năng tham gia CTKM hay Quà tặng đổi thưởng tại các event. PangCDP giúp các doanh nghiệp Bất động sản/ Ô tô tạo được kênh tương tác “Master Channel” với khách hàng
Master Channel
Data Collection
Tự động hóa việc chuyển đổi tem thành quà tặng và giúp khách hàng tìm địa điểm đổi quà với PangoCDP thông qua kênh Zalo OA, thúc đẩy sử dụng và đo lường hiệu quả chiến dịch.
Master Channel
Customer Service
PangoCDP giúp tăng tỷ lệ “active member” nhờ tự động gửi các thông điệp nhắc nhở khách hàng “sắp thăng hạng” hay sắp hết hạn “điểm tích lũy”.
Master Channel
Loyalty
Thu thập dữ liệu, phân khúc và triển khai các chiến dịch Marketing Automation
Master Channel
Customer Service