Nổi BậtPango Book | Kênh tương tác chủ đạo - The Master Channel Tập 1Xem Thêm

Pango Loyalty

PangoCDP giúp tăng tỷ lệ “active member” nhờ tự động gửi các thông điệp nhắc nhở khách hàng “sắp thăng hạng” hay sắp hết hạn “điểm tích lũy”.
PangoCDP • Nền tảng thống nhất dữ liệu khách hàng

Tạo Pango Loyalty Mini app trên Super App để khách hàng có thể xem điểm tích lũy. Tự động nhắc nhở khi khách hàng sắp thăng hạng hoặc điểm tích lũy sắp hết hạn.

Báo cáo:

  • Tần suất mở app
  • Tỷ lệ active member

Share this article

Related Usecase

PG/Outlet mời người tiêu dùng tham gia CTKM hay Mini Game đổi thưởng tại chỗ. PangoCDP giúp vận hành chiến dịch Mini Game hiệu quả và tự động hóa 100%.
Master Channel
Customer Service
Thu thập dữ liệu, phân khúc và triển khai các chiến dịch Marketing Automation
Master Channel
Customer Service
Kịch bản tự động nhắc khách hàng có xem sản phẩm, sau đó chat với nhân viên nhưng chưa mua hàng, nhắc khách quay lại mua hàng với PangoCDP.
Digital Messaging
Gửi tin nhắn kèm voucher khách hàng cá nhân hoá và tự động hoá với PangoCDP. Nhắc khách hàng sử dụng và dõi theo nếu khách hàng sử dụng.
Master Channel
Loyalty
Customer Service