Nổi BậtĐã có Tập 2 | Sách Kênh tương tác chủ đạo The Master ChannelXem Thêm

Pango Loyalty

PangoCDP giúp tăng tỷ lệ “active member” nhờ tự động gửi các thông điệp nhắc nhở khách hàng “sắp thăng hạng” hay sắp hết hạn “điểm tích lũy”.
PangoCDP • Nền tảng thống nhất dữ liệu khách hàng

Tạo Pango Loyalty Mini app trên Super App để khách hàng có thể xem điểm tích lũy. Tự động nhắc nhở khi khách hàng sắp thăng hạng hoặc điểm tích lũy sắp hết hạn.

Báo cáo:

  • Tần suất mở app
  • Tỷ lệ active member

Share this article

Related Usecase

Gửi tin nhắn kèm voucher khách hàng cá nhân hoá và tự động hoá với PangoCDP. Nhắc khách hàng sử dụng và dõi theo nếu khách hàng sử dụng.
Master Channel
Loyalty
Customer Service
PangoCDP giúp các doanh nghiệp FMCG tạo được kênh tương tác “Master Channel” với khách hàng. Biến những người dùng mẫu thử thành khách hàng trung thành với các trải nghiệm hấp dẫn.
Master Channel
Data Collection
PG/Outlet mời người tiêu dùng tham gia CTKM hay Mini Game đổi thưởng tại chỗ. PangoCDP giúp vận hành chiến dịch Mini Game hiệu quả và tự động hóa 100%.
Master Channel
Customer Service
Tự động hóa việc chuyển đổi tem thành quà tặng và giúp khách hàng tìm địa điểm đổi quà với PangoCDP thông qua kênh Zalo OA, thúc đẩy sử dụng và đo lường hiệu quả chiến dịch.
Master Channel
Customer Service