Nổi BậtPango Book | Kênh tương tác chủ đạo - The Master Channel Tập 1Xem Thêm

Gửi voucher chúc mừng sinh nhật qua Zalo OA và theo dõi khách hàng sử dụng

Gửi tin nhắn kèm voucher khách hàng cá nhân hoá và tự động hoá với PangoCDP. Nhắc khách hàng sử dụng và dõi theo nếu khách hàng sử dụng.
PangoCDP • Nền tảng thống nhất dữ liệu khách hàng

Campaign format:

  • Gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật kèm voucher cho từng khách hàng, cá nhân hoá và tự động hoá.
  • Nhắc khách hàng sử dụng và dõi theo nếu khách hàng sử dụng.

Báo cáo:

  • Số lượng Voucher gửi ra
  • Số lượng Voucher sử dụng
  • Doanh số

Share this article

Related Usecase

Sau khi mua hàng, người tiêu dùng cào & quét mã QR trên sản phẩm & gửi thông tin. PangoCDP xác nhận thông tin đã gửi và gửi e-Voucher/ Nạp tiền ngay lập tức.
Master Channel
Customer Service
Gamifying the Master Channel xóa nhòa khoảng cách giữa quảng cáo và giải trí giúp doanh nghiệp gia tăng tương tác với khách hàng từ đó thúc đẩy doanh số hiệu quả.
Master Channel
Xây dựng kịch bản up-sell và cross-sell cho khách hàng cũ/ hiện tại và đo lường hiệu quả
Master Channel
Digital Messaging
Kịch bản tự động nhắn cho các khách hàng bỏ quên giỏ hàng trên eCom và chưa mua hàng ở bất kỳ kênh nào, nhắc khách hàng quay lại checkout hoặc đến cửa hàng mua hàng với PangoCDP.
Master Channel
Digital Messaging