Nổi BậtĐã có Tập 2 | Sách Kênh tương tác chủ đạo The Master ChannelXem Thêm

Phát sampling/ tặng quà sau khi khách hàng đăng ký thông tin

PangoCDP giúp các doanh nghiệp FMCG tạo được kênh tương tác “Master Channel” với khách hàng. Biến những người dùng mẫu thử thành khách hàng trung thành với các trải nghiệm hấp dẫn.
PangoCDP • Nền tảng thống nhất dữ liệu khách hàng

Campaign format (1-3 tháng)

  • PG/ Outlet mời người tiêu dùng đăng ký thông tin đế nhận Sampling/ Gift miễn phí
  • Mời người tiêu dùng đăng ký thông tin từ các chiến dịch quảng cáo online và giúp họ dễ dàng tìm được địa điểm đổi quà
  • PG/ Outlet quét và xác nhận voucher để đổi quà cho khách hàng

Báo cáo:

  • Đăng ký nhận sampling theo Cửa hàng/ Địa điểm/ PG
  • Số lượng sampling/ quà tặng được phát bởi PG/ Outlet

Share this article

Related Usecase

Mời khách hàng tiềm năng tham gia CTKM hay Quà tặng đổi thưởng tại các event. PangCDP giúp các doanh nghiệp Bất động sản/ Ô tô tạo được kênh tương tác “Master Channel” với khách hàng
Master Channel
Data Collection
PG/Outlet mời người tiêu dùng tham gia CTKM hay Mini Game đổi thưởng tại chỗ. PangoCDP giúp vận hành chiến dịch Mini Game hiệu quả và tự động hóa 100%.
Master Channel
Customer Service
PangoCDP giúp các doanh nghiệp FMCG tạo được kênh tương tác “Master Channel” với khách hàng. Biến những người dùng mẫu thử thành khách hàng trung thành với các trải nghiệm hấp dẫn.
Master Channel
Data Collection
Sau khi mua hàng, người tiêu dùng cào & quét mã QR trên sản phẩm & gửi thông tin. PangoCDP xác nhận thông tin đã gửi và gửi e-Voucher/ Nạp tiền ngay lập tức.
Master Channel
Customer Service