Nổi BậtPango Book | Kênh tương tác chủ đạo - The Master Channel Tập 1Xem Thêm

Phát sampling/ tặng quà sau khi khách hàng đăng ký thông tin

PangoCDP giúp các doanh nghiệp FMCG tạo được kênh tương tác “Master Channel” với khách hàng. Biến những người dùng mẫu thử thành khách hàng trung thành với các trải nghiệm hấp dẫn.
PangoCDP • Nền tảng thống nhất dữ liệu khách hàng

Campaign format (1-3 tháng)

  • PG/ Outlet mời người tiêu dùng đăng ký thông tin đế nhận Sampling/ Gift miễn phí
  • Mời người tiêu dùng đăng ký thông tin từ các chiến dịch quảng cáo online và giúp họ dễ dàng tìm được địa điểm đổi quà
  • PG/ Outlet quét và xác nhận voucher để đổi quà cho khách hàng

Báo cáo:

  • Đăng ký nhận sampling theo Cửa hàng/ Địa điểm/ PG
  • Số lượng sampling/ quà tặng được phát bởi PG/ Outlet

Share this article

Related Usecase

Lắng nghe phản hồi của khách hàng để cải thiện dịch vụ. PangoCDP giúp tự động gửi khảo sát ngay sau khi khách hàng vừa hoàn tất đơn hàng ở cửa hàng hoặc eCom.
Master Channel
Feedback & Surveys
Data Collection
Thu thập dữ liệu, phân khúc và triển khai các chiến dịch Marketing Automation
Master Channel
Customer Service
Mời khách hàng tiềm năng tham gia CTKM hay Quà tặng đổi thưởng tại các event. PangCDP giúp các doanh nghiệp Bất động sản/ Ô tô tạo được kênh tương tác “Master Channel” với khách hàng
Master Channel
Data Collection
Kịch bản tự động nhắc khách hàng có xem sản phẩm, sau đó chat với nhân viên nhưng chưa mua hàng, nhắc khách quay lại mua hàng với PangoCDP.
Digital Messaging