Nổi BậtPango Book | Kênh tương tác chủ đạo - The Master Channel Tập 1Xem Thêm

Kịch bản up-sell, cross-sell khách hàng hiện tại

Xây dựng kịch bản up-sell và cross-sell cho khách hàng cũ/ hiện tại và đo lường hiệu quả
PangoCDP • Just another WordPress site

Xây dựng kịch bản up-sell và cross – sell cho những khách hàng cũ/ hiện tại

  • Phân loại khách hàng theo hành vi mua hàng/ dịch vụ đã sử dụng
  • Tự động nhắc nhở, đề xuất khách hàng sử dụng dịch vụ/sản phẩm theo định kỳ/ chiến dịch thông qua các kênh SMS, ZNS,…
  • Đo lường hiệu quả cho từng kịch bản

Báo cáo:

  • Giá trị mua hàng/ khách hàng
  • Doanh số
  • Tần suất mua hàng

Share this article

Related Usecase

PangoCDP giúp tăng tỷ lệ “active member” nhờ tự động gửi các thông điệp nhắc nhở khách hàng “sắp thăng hạng” hay sắp hết hạn “điểm tích lũy”.
Master Channel
Loyalty
Kịch bản tự động nhắn cho các khách hàng bỏ quên giỏ hàng trên eCom và chưa mua hàng ở bất kỳ kênh nào, nhắc khách hàng quay lại checkout hoặc đến cửa hàng mua hàng với PangoCDP.
Master Channel
Digital Messaging
Gamifying the Master Channel xóa nhòa khoảng cách giữa quảng cáo và giải trí giúp doanh nghiệp gia tăng tương tác với khách hàng từ đó thúc đẩy doanh số hiệu quả.
Master Channel
Kịch bản tự động nhắc khách hàng có xem sản phẩm, sau đó chat với nhân viên nhưng chưa mua hàng, nhắc khách quay lại mua hàng với PangoCDP.
Digital Messaging