Nổi BậtĐã có Tập 2 | Sách Kênh tương tác chủ đạo The Master ChannelXem Thêm

Kịch bản up-sell, cross-sell khách hàng hiện tại

Xây dựng kịch bản up-sell và cross-sell cho khách hàng cũ/ hiện tại và đo lường hiệu quả
PangoCDP • Just another WordPress site

Xây dựng kịch bản up-sell và cross – sell cho những khách hàng cũ/ hiện tại

  • Phân loại khách hàng theo hành vi mua hàng/ dịch vụ đã sử dụng
  • Tự động nhắc nhở, đề xuất khách hàng sử dụng dịch vụ/sản phẩm theo định kỳ/ chiến dịch thông qua các kênh SMS, ZNS,…
  • Đo lường hiệu quả cho từng kịch bản

Báo cáo:

  • Giá trị mua hàng/ khách hàng
  • Doanh số
  • Tần suất mua hàng

Share this article

Related Usecase

Xây dựng kịch bản up-sell và cross-sell cho khách hàng cũ/ hiện tại và đo lường hiệu quả
Master Channel
Digital Messaging
Lắng nghe phản hồi của khách hàng để cải thiện dịch vụ. PangoCDP giúp tự động gửi khảo sát ngay sau khi khách hàng vừa hoàn tất đơn hàng ở cửa hàng hoặc eCom.
Master Channel
Feedback & Surveys
Data Collection
Gửi tin nhắn kèm voucher khách hàng cá nhân hoá và tự động hoá với PangoCDP. Nhắc khách hàng sử dụng và dõi theo nếu khách hàng sử dụng.
Master Channel
Loyalty
Customer Service
PangoCDP giúp tăng tỷ lệ “active member” nhờ tự động gửi các thông điệp nhắc nhở khách hàng “sắp thăng hạng” hay sắp hết hạn “điểm tích lũy”.
Master Channel
Loyalty