New FeaturePango Book | Kênh tương tác chủ đạo - The Master Channel Tập 1Read More

PangoCDP Blog

Keep yourself updated with all things marketing. Learn from insights we’ve gained as market experts in CDP and Master Channel marketing automation.

The highly successful event, "Build and Warm the Master Channel Season 3: Gamifying the Master Channel," took place on May 9, 2023, at GEM Center in Ho Chi Minh City.
Mai Tran
Vừa qua, tại TP.HCM đã diễn ra buổi ký kết hợp tác giữa PangoCDP, VietGuys và Insider với mong muốn mang đến các giải pháp đột phá giúp doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như FMCG, Bán lẻ, F&B, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm,... xây dựng kênh tương tác hiệu quả và đa dạng hóa trải nghiệm khách hàng với Super App.
Mai Tran
Browse categories